Uplatnění nákladů na provoz vozidla používaného k podnikání v roce 2017

Možné způsoby:

  1. Náhrady za 1 km – soukromé auto podnikatele, které není zařazeno v majetku firmy
  2. Skutečné výdaje – vozidla zařazená v majetku firmy
  3. Paušální výdaje – na příklad pronájmy, operativní leasing

Ad 1.  Sazba základní náhrady za 1 km pro rok 2017

– u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč
– u osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč
– u nákladních automobilů, autobusů a traktorů: 
  a) podnikatel 3,90 Kč
  b) zaměstnanec (dvojnásobek) 7,80 Kč.*) 

*) ( viz Vyhláška č. 385/2016 Sb a změna pro rok 2017 danou Vyhláškou X/2016 Sb )

Pro rok 2017 se zvyšuje základní náhrada za použití osobního vozidla z částky 3,80 Kč na částku 3,90 Kč za 1 km. K této částce se za každý km připočte navíc náhrada za spotřebované pohonné hmoty dle vyhlášených průměrných cen a spotřeby vozu.

Průměrné ceny PHM za rok 2016
Super 95, Natural 95 29,50 Kč
Super 98,99 a 100 32,50 Kč
Nafta 28,60 Kč


Příklad výpočtu ceny PHM za 1km

Náhrada se vypočítá podle vzorce:

(( Spotřeba dle TP: 100 ) x cena PHM dle tabulky nebo dle účtenek)) + sazba základní náhrady .

Ad 2. Skutečné výdaje

Postupuje se podle dokladů od nákupu (vozu, pohonných hmot oprav apod.). 
Vozidlo se zařadí do majetku (pokud je na leasing, zařadí se povinně ihned po skončení leasingu). 
Nutno dokládat  doklady (účtenky) a vést knihu jízd.
Pokud se vozidlo používá i k soukromým účelům je třeba výdaje a případně uplatňovanou DPH krátit.
To řeší §75-78 Zákona o dani z přidané hodnoty. 
U auta zařazeného v majetku je nutné platit  silniční daň i v měsících, kdy auto nejezdí.

Ad 3. Paušální výdaje

Základní výše paušálu na dopravu je 5 000 Kč za měsíc na jedno auto
Lze použít max. pro 3 vozy, a to na auta zařazená i nezařazená do majetku firmy.

Pokud používáme auto k soukromým jízdám, je nutné  krátit paušál o 20 %  tzn. na 4.000,- Kč měsíčně. (u jednoho vozidla)
Paušální výdaje na auto nemůže použít ten, kdo už využívá celkové paušální výdaje procentem z příjmů.
Během roku nelze u jednoho vozu kombinovat  různé způsoby výdajů.

Výše uvedené údaje jsou obecné, konkrétní případy je nutno řešit ve spolupráci s účetní firmy.

Tuzemské stravné pro rok 2017

Trvání cesty (hod) Rok 2017 (Kč)
1 – 12 hod v jednom kalendářním dni 0
12 – 18 hod v jednom kalendářním dni 109-132
Nad 18 hod. v jednom kalendářním dni 171-205
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments