Údržba chemického čisticího stroje

Monika Križanová

( autorka se specializuje na problematiku chemického čištění na Slovensku. Článek je s laskavým svolením autorky zkrácen a přeložen.)

 

Pro všechny povinnosti, které musí provozovatel chemického čisticího stroje vykonávat, se zapomíná na běžnou údržbu chemického čisticího stroje. Je důležité o stroj se důkladně starat a tím zabezpečit bezporuchový chod stroje. Přináším Vám velmi jednoduchý popis obsluhy a údržby chemického čisticího stroje na Perchloretylen (CHČS ).

 

Pracovní postup před spuštěním CHČS.

Zapnout vzduchotechniku ( odvětrání ) v provozovně.

Vyčistit destilátor, odpad vylít do sudu označeného identifikačním číslem odpadu, přidat do destilátoru produkt na úpravu pH  PER. (Sud musí být uložen na úložišti nebezpečných odpadů.)

Vodu z odlučovače vylít do stejného sudu.

Vyčistit  filtry v sušicí šachtě, který slouží na zachycení  prachových nečistot a zbytků vláken. Vyčistit šachtu rukou, až kam dosáhneme. Vysát perforované kovové síto- lapač nečistot a jehel. Vyčistit dno lapače rukou.

Vyčistit vzduchový filtr aktivního uhlí,

Zkontrolovat stav dávkovače apretace. Dávkovací čerpadlo nesmí pracovat naprázdno. Může se zavzdušnit a přestane dávkovat.

Zkontrolovat za studena podtlak uvedený na manometru destilátoru. Optimální podtlak je cca -0,5 bar.

Odečíst stav PER v nádržích, kontroluje se tím spotřeba rozpouštědla na konci měsíce.

Zapnout kompresor, optimální tlak vzduchu je 6 bar.

Otevřít ventil přívodu vody. Optimální tlak vody je 4 – 5 bar.

Před spuštěním čisticího programu spustit program s odvětráním, aby se zabránilo úniku výparů PER z bubnu.

 

Správné používání nádrží a programů, preventivní kontrola a čištění stroje.

Pokud pracujeme na stroji ,který je vybaven třemi nádržemi je vhodné používat jednu nádrž na tmavé oděvy, druhou nádrž na světlé zboží. Čistou destilační nádrž je vhodné používat jen na doplnění čistého PER do pracovních nádrží, případně do bubnu stroje.

Pokud pracujeme na stroji, který má dvě nádrže, je vhodné zvolit postup čištění oděvů následovně: na začátku směny začínáme čistit nejprve světlé oděvy, postupně tmavší a nakonec směny černé oděvy a zboží.

Programy je vhodné používat dvoulázňové ( první lázeň jde do destilátoru), aby nedocházelo k znečištění PER  v pracovní nádrži, k znečištění nebo zabarvení filtru a oděvy jsou tak kvalitněji vyčištěné.

Na nestálobarevné a silně špinavé oděvy je vhodné používat dvoulázňový program s vynecháním filtračního okruhu a s odčerpáním obou lázní do destilátoru.  Jednolázňový program je vhodné používat jen pro minimální množství textilií.

Po spuštění programu čištění je vhodné průběžně sledovat chod stroje, hlavně správnou destilaci. Před spuštěním další šarže je třeba kontrolovat potřebné množství PER v destilátoru a v jednotlivých nádržích a další program spouštět až po vydestilování veškerého PER v destilátoru. Po dobu čištění oděvů je zapotřebí sledovat v průzoru barvu PER. Jak je znečištěný, případně zabarvený, je vhodné  PER z pracovní nádrže přečerpat do destilátoru a předestilovat. Je vhodné si tímto způsobem připravit pracovní nádrž na začátek dalšího pracovního dne.

Po každém skončení programu čištění je nutno vysát filtr ve vzduchové šachtě. Pokud je filtr poškozený, je nutné ho ihned vyměnit za nový, aby se nečistoty nedostávali do vyhřívaného registru sušení. Registr se může ucpat, což má za následek nesprávný průběh sušení a zapáchání oděvů.

Nezapomínejte v průběhu programu čištění kontrolovat, jestli program probíhá správně. To znamená např. správné dávkování PER do bubnu, přečerpání PER do destilátoru a vracení předestilovaného rozpouštědla zpět do pracovní nádrže. Je také třeba hlídat správnou teplotu sušení.

Všímejte si změny zvuku na příklad čerpadla, případně motoru stroje. Každou změnu hlaste technikovi.

Jedno za měsíc je také potřeba provést kontrolu správného dávkování apretace. Do  odměrky nalejte výrobcem předepsané množství přípravku a zkoušejte aspoň jeden den, zda čerpadlo toto množství dávkuje správně. Vyšší dávkování apretace může způsobit pěnění PER v destilátoru a překypění (převaření) PER do odlučovače a pracovní nádrže.

 

Pracovní postup při destilování znečištěného PER.

Pokud dojde k přeplnění destilátoru, jeho přepěnění ( převaření ) a následné přetečení pěny PER z destilátoru do odlučovače či do čisté destilační nádrže nastane jejich znečištění. Takto znečištěné nádrže musíme vyčistit, PER přečerpat zpět do destilátoru a znovu předestilovat. Prvních cca 10 litrů takto předestilovaného PER použijeme k vyčištění či propláchnutí znečištěné nádrže. V některých případech je nutné takto propláchnout i buben stroje.

 

Údržba filtru.

Provede se po dosáhnutí cca 20 šarží, nebo při dosáhnutí filtračního tlaku 1,5 bar. ( hodnota záleží na požadavku předepsaném výrobcem stroje ) , který se zobrazí na manometru. Při znečištění filtru na příklad špinavým PER je nutné provést údržbu okamžitě. Při tomto programu se celý proces čištění provede samostatně automaticky. Perchlor v pracovní nádrži musí být před spuštěním programu čistý protože během programu se filtr čistí a naplňuje čistým rozpouštědlem.

 

Čištění destilátoru.

Pokud obsahuje stroj program „ Vyvářka ( vysušení) destilátoru“ je vhodné tento program spouštět vždy po údržbě filtru, nejlépe na konci pracovního dne. Při tomto programu se destilátor zahřeje na maximální teplotu a odpaří se tak zbytky znečistěného PER z uloženého v kalu na dně destilátoru. Do dalšího dne destilátor vychladne a lze ho ráno vyčistit. Destilátor je třeba čistit důkladně, včetně oškrabání dna, hladinového plováku a průzoru destilatoru.

 

Údržba aktivního uhlí.

Provádí se po cca 20 šaržích. Při spuštění tohoto programu se pomocí proudícího horkého vzduchu  z nasyceného aktivního uhlí vytěsní  PER , ten se v chladiči odchladí  ve vzduchové šachtě zkondenzuje a odteče do odlučovače stroje. Jestli  pracuje program správně poznáme tak, že nádoba na aktivní uhlí je teplá a do odlučovače přitéká PER.

 

Údržba odlučovače

Údržba odlučovače se provádí podle potřeby cca 1 x za měsíc. V případě překypění nutno provést údržbu ihned. Při tomto programu se odlučovač vyprázdní, vyčistí a odčerpá do destilátoru. Pokud není stroj vybavený automatickým programem musíme vyčistit odlučovač takto:

Otevřít ventil odlučovače, zapnout čerpadlo a stáhnout celý obsah odlučovače do destilátoru. Zavřít ventil odlučovače, zdemontovat sklo a vnitřek odlučovače vyčistit. Ve vodě z odlučovače se také provádí měření hodnoty pH indikátorovým papírkem.

 

Čištění bubnu

Propláchnutí bubnu se provádí jedenkrát za dva měsíce, nebo dle potřeby. Pokud máme větší množství znečištěných oděvů či kůží je nutno interval zkrátit. Délka oplachu je cca 2 – 4 hodiny při vysoké hladině PER v bubnu. ( cca 70 – 100 litrů čistého PER). Spustíme otáčení bubnu a perchlor přečerpáváme jako při operaci praní. (Z bubnu do bubnu se zapnutým čerpadlem). Nečistoty ulpělé v bubnu či na stěnách vzduchové šachty se zachytí v lapači nečistot. Cyklus občas přerušíme 10 minutovou přestávkou s odstředěním. Po dvou hodinách postupně odčerpáváme PER do destilátoru. Po úplném odčerpání PER načerpáme do bubnu cca 10 litrů PER a propláchneme buben. Spustíme program sušení.  Po vysušení je nutno důkladně vyčistit lapač nečistot a filtry sušení. Nezapomeneme vyčistit i vnitřní stranu nakládacích dvířek, těsnění dvířek i odvětrávacích otvorů bubnu.

 

Doplňování PER do stroje

Čistý PER ze sudu či kanystru čerpáme vždy do čisté destilační nádrže a množství doplněného PER zapíšeme do denní evidence stavu PER v nádržích. Po doplnění je nutno zkontrolovat správné uzavření ventilu na čerpání PER do stroje. Pokud zapomeneme tento ventil uzavřít, při spuštění programu stroje nám PER vyteče do záchytné vany. V tomto případě vysajeme PER hadicí ze záchytné vany do stroje a zbytky PER ve vaně posypeme pilinami. Ty následně nasypeme do sudu s nebezpečným odpadem.

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments